over Gastouderopvang bij SKIK

De professionele bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau selecteren met zorg een geschikte gastouder voor jou en je kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Een gastouder waarmee het ‘klikt’ wordt al snel een vertrouwd gezicht voor je kind en jou.

Onze diensten
Ons dienstenpakket omvat het volgende:

 • Bemiddeling: werving gast,-/opvangouder, intake, kennismaking, evaluatie, huisbezoeken, uitvoeren van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie, bemiddeling bij eventuele conflicten;
 • Opvang conform ons pedagogisch beleid;
 • Financiële afhandeling van de opvang: versturen van facturen, uitbetalen van de opvangvergoeding, verstrekken van een jaaropgaaf;
 • Aanvraag en vergoeding verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag voor de gastouder en haar partner/inwonende kinderen vanaf 18 jaar;
 • Aanmelding gastouder voor het Landelijk Register Gastouderopvang;
 • Hulp bij het invullen van belastingaanvragen;
 • Deskundigheidsbevordering door o.a. introductie voor nieuwe gastouders, verplichte EHBO-cursus, themabijeenkomsten, e-learning gastouderacademie;
 • Begeleiding bij opvoedingskwesties, problemen en calamiteiten;
 • Eventuele vervanging bij ziekte of vakantie van de gastouder: vervangende gastouder of vervangende opvang op kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang.
 • Service aan gastouders:
 • lidmaatschap bibliotheek;
 • scholing van gastouders;
 • themabijeenkomsten voor gastouders;
 • gastouderacademie;
 • Intakegesprek met vraagouders

Tijdens het intakegesprek praat de bemiddelingsmedewerker uitvoerig met de vraagouders over hun kind en de opvoedingsideeën.

Professionele gastouders

Gekwalificeerde gastouders zijn in het bezit van een geldig geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, van het Oranje of Rode Kruis.

Intakegesprek met gastouders

De bemiddelingsmedewerker voert ook een intakegesprek met de gastouder. We spreken dan over haar motivatie en ideeën over de opvoeding. Als er sprake is van opvang bij de gastouder, hebben we het ook over de thuissituatie bij de gastouder; of er binnen en buiten genoeg ruimte is en of het veilig is.

Kennismakingsgesprek

De bemiddelingsmedewerker brengt vraagouders en gastouder in contact met elkaar. Er vindt dan een kennismakingsgesprek plaats bij de gastouder thuis; de bemiddelingsmedewerker is hierbij aanwezig. Als vraagouders en gastouder daarna besluiten met elkaar in zee te gaan, dan maken we afspraken over de opvangdagen, de tijden en de financiële kant van de zaak. De bemiddelingsmedewerker zorgt voor de administratieve afhandeling van de afspraken.

Begeleiding

Na ongeveer een maand kijken vraagouders en gastouder samen of de eerder gemaakte afspraken overeenkomen met de praktijk. De bemiddelingsmedewerker begeleidt deze evaluatie. Ook informeert zij regelmatig telefonisch hoe de opvang gaat en gaat zij, zowel met jou als met de gastouder, om tafel voor een evaluatiegesprek. Hoe vaak zij dit doet, hangt af van de situatie, maar minimaal eenmaal per jaar. Ook gaat zij bij de gastouder op huisbezoek. Als er problemen (dreigen te) ontstaan, of als je pedagogische vragen hebt, dan begeleidt en adviseert de bemiddelingsmedewerker van SKIK gastouderbureau.

Wat neem ik mee?

Vraagouders en gastouder maken afspraken over wat allemaal mee te nemen. Zoals bijvoorbeeld reservekleding, luiers, verschoningsdoekjes, babyvoeding en een drinkfles. Ook een knuffel is vaak onmisbaar. Ook over het eten en drinken, en de vergoeding daarvan, maken vraagouder en gastouder afspraken. Meestal eet het kind gewoon mee met de gastouder. Wij adviseren om hiervoor de richtlijnen van het NIBUD te volgen (zie ‘Handige formulieren’).

Halen en brengen

Vraagouder en gastouder spreken samen af of de gastouder de schoolgaande kinderen of kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken, naar school brengt en van school afhaalt. Iedere gastouder heeft een WA-verzekering auto-inzittenden afgesloten.

Informatie en contact

Het gastouderbureau heeft regelmatig contact met zowel vraag- als gastouder. Contactmomenten zijn het intakegesprek, het kennismakingsgesprek, huisbezoeken, evaluaties en dergelijke. En je kunt altijd bij SKIK gastouderbureau terecht met je vragen.

Formulieren

Iets aanvragen of wijzigen? Met onderstaande formulieren kun je onder andere wijzigingen doorgeven en het toedienen van medicijnen melden. Andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Intakeformulier voor vraagouders Wijzigingsformulier Formulier medicijntoediening Richtlijn voedingskosten

Made by