Tijdens de Nationale Voorleesdagen zijn de kinderen van de opvang in Oudehaske getrakteerd op een bezoek van Beppe. Een pedagogisch medewerker had zich hiervoor speciaal verkleed als een echte oma. Zij las voor uit het boek ‘Gekke Greta Goes’. Er werd met volle aandacht geluisterd en enthousiast meegedaan toen Geppie Gans achterna werd gezeten door een leeuw.

Ontwikkelen taalgevoel

De Nationale Voorleesdagen vonden dit jaar plaats van 25 januari tot en met 4 februari. De campagne staat in het teken van voorlezen aan jonge kinderen. De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks (voor) te lezen in de klas. Op deze manier ervaren kinderen het plezier dat boeken geven. Ze ontwikkelen er bovendien hun taalgevoel en empathisch vermogen mee. Voorlezen zorgt er echt voor dat kinderen groeien!