Beleid

Voor welke opvang vorm je ook kiest, wij zorgen dat je kind zich thuis voelt. Je kind ontwikkelt zich bij ons spelenderwijs tot een eigen uniek persoon. We bieden kinderen zekerheid en regelmaat. Zo werken we zoveel mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten op de groep.

Onze dagindeling geeft de kinderen regelmaat en houvast. Tegelijkertijd biedt onze dagindeling voldoende ruimte voor een flexibele invulling van activiteiten. Spelenderwijs ontdekt je kind bij ons de wereld om zich heen, zowel binnen als buiten. En ieder op zijn/haar eigen tempo.

Hoe we dat doen, staat beschreven in ons beleid:

Pedagogisch beleid SKIK

Voedingsbeleid

Beroepscode van SKIK

Voedingsbeleid

Het voedingsbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid. Het gebruik van de maaltijd en de tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Hierbij gaat het ook om het sociale aspect.

We houden rekening met individuele diëten en principes zolang het hanteerbaar is binnen de groep en aansluit bij ons voedingspakket. Voedingsbeleid van SKIK

Beroepscode Onze beroepscode geeft aan op basis van welke normen en waarden we bij SKIK werken. Met deze beroepscode als uitgangspunt weet een medewerker van SKIK hoe zich te gedragen bij de uitoefening van de functie. De SKIK beroepscode is in principe gelijk aan de beroepscode kinderopvang (januari 2010) van de Abvakabo FNV, maar toegespitst op de eigen SKIK-organisatie. Beroepscode van SKIK

Made by