Beleid

Voor welke opvang vorm je ook kiest, wij zorgen dat je kind zich thuis voelt. Je kind ontwikkelt zich bij ons spelenderwijs tot een eigen uniek persoon. We bieden kinderen zekerheid en regelmaat. Zo werken we zoveel mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten op de groep.

Onze dagindeling geeft de kinderen regelmaat en houvast. Tegelijkertijd biedt onze dagindeling voldoende ruimte voor een flexibele invulling van activiteiten. Spelenderwijs ontdekt je kind bij ons de wereld om zich heen, zowel binnen als buiten. En ieder op zijn/haar eigen tempo.

Hoe we dat doen, staat beschreven in ons beleid:

Pedagogisch beleid SKIK Kinderopvang

Beroepscode

Voedingsbeleid

Het voedingsbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid. Het gebruik van de maaltijd en de tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Hierbij gaat het ook om het sociale aspect.

We houden rekening met individuele diëten en principes zolang het hanteerbaar is binnen de groep en aansluit bij ons voedingspakket. Voedingsbeleid van SKIK

Made by