Corona

Ook nu we weer open zijn, blijft het coronavirus onze aandacht hebben. Hierin volgt SKIK altijd de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Voor elke locatie is, naast het landelijke corona protocol, een plan opgesteld voor de praktische uitvoer van de richtlijnen en maatregelen.

Wat gebeurt er als een kind of medewerker op de groep positief is getest?
Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers treedt SKIK direct in contact met de GGD. SKIK heeft een stappenplan (handelingsperspectief), waarin staat welke stappen SKIK onderneemt op het moment dat er sprake is van een positieve test bij een medewerker of een kind. SKIK heeft een vaste contactpersoon bij de GGD met wie het stappenplan en eventuele maatregelen worden besproken. In het stappenplan staat ook hoe en wanneer te communiceren met GGD, ouders en eventueel school.

Ouders kunnen het stappenplan vinden via de flexkids ouderapp.

Extra informatie
Via de website van de Rijksoverheid kunt u antwoorden op veel gestelde vragen lezen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Boink.

Blijf gezond!
Team SKIK

Made by