Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid bij SKIK betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers, gastouders en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in veilige ruimtes kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilige speeltoestellen), alertheid van onze medewerkers en gastouders en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO.

Algemeen Veiligheid- en gezondheidsbeleid SKIK

Meldcode Kindermishandeling SKIK werkt met de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Soms maken we ons zorgen over een kind, waarbij deze zorg verder gaat dan de dagelijkse gang van zaken. We bespreken dit dan z.s.m. met de betreffende ouders. Samen kijken we dan welke zorg we kunnen organiseren om de situatie te verbeteren.

Meldcode kindermishandeling

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, doet SKIK onder meer het volgende:

 • Inventariseren van risico’s We voeren periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Niet alleen op het dagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang, maar ook bij de gastouder thuis. Ieder jaar controleert de GGD zo of wij veilig en gezond werken.
 • Bedrijfshulpverlening Op het dagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn op iedere groep twee bedrijfshulpverleners aanwezig. Zij hebben een allround opleiding gevolgd en krijgen jaarlijks herhalingscursussen voor zowel bedrijfshulpverlening als kinder-EHBO.
 • Niet roken Op het dagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang geldt de duidelijke afspraak dat zowel in de gebouwen als buiten op het speelterrein niet gerookt wordt.
 • Vier ogenprincipe Na de Amsterdamse zedenzaak heeft de commissie Gunning verschillende adviezen opgesteld om seksueel misbruik en kindermishandeling in kinderdagverblijven te voorkomen. Een van deze adviezen is het 4-ogen principe. In overleg met de oudercommissies heeft SKIK verschillende maatregelen getroffen om de adviezen toe te passen.

 • Ziektewijzer Ieder kind is wel eens ziek. Een verkoudheid, waterpokken, pukkeltjes of ontstoken oogjes. Geregeld klinkt dan de vraag: “Mag het kind toch naar de opvang?” Binnen SKIK gelden een aantal algemene afspraken ten aanzien van het melden en omgaan met ziekte. Op de ziektewijzer kunt u deze algemene afspraken van SKIK lezen.SKIK vangt ook kinderen op die niet ingeënt zijn. We maken met de ouders van deze kinderen tijdens het intakegesprek de afspraak om hun kind thuis te houden bij ziekteverschijnselen zoals koorts. Zodra bekend is dat er een besmettelijke ziekte heerst, laten we het hen weten. De ouders van het niet ingeënte kind kunnen dan beslissen of zij hun kind wel naar de opvang brengen zolang het heerst i.v.m. het risico.
 • Verwijsindex De verwijsindex is een digitaal systeem dat risicosignalen van professionals die met kinderen werken bij elkaar brengt. Ook bij SKIK kan het zijn dat een pedagogisch medewerker of een gastouder zorg om een kind heeft. Zij kan deze zorg dan delen met haar leidinggevende / de bemiddelingsmedewerker. Als de zorg blijft bestaan, ook na gesprekken met de ouders/verzorgers, doen wij een melding via deze verwijsindex.

Gezonde voeding

In ons voedingsbeleid leest u hoe wij met voeding omgaan op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Bij het opstellen hiervan hebben we de adviezen en richtlijnen van het Voedingscentrum gebruikt. Voedingsbeleid De oudercommissies hebben positief geadviseerd t.a.v. dit voedingsbeleid.Hierin staat bijvoorbeeld dat we:

 • Ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. We eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
 • De hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen, beperken.
 • Voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met ouder(s) afstemmen. Baby’s krijgen tot 1 jaar tussendoor alleen dranken zonder suiker (water en thee zonder suiker)
 • Bij voorkeur tussendoor als dranken water en (lauwe) thee zonder suiker geven. We geven zo weinig mogelijk diksap, vruchtensap en aanmaaklimonade (max. 1 keer per dag, alleen ‘s middags). Deze drankjes bevatten erg veel suiker en dus calorieën. Dat kan leiden tot overgewicht en tandbederf.
 • Als tussendoortjes kiezen voor bijv. fruit, groente, (volkoren) ontbijtkoek, rijstwafel, soepstengel, biscuitjes, of volkoren crackers. Lekker ite!
Made by