Kinderopvangtoeslag aanvragen?

SKIK staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Maakt u gebruikvan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van SKIK of gaat uw kind naar een SKIKgastouder of een SKIK-peuteropvang locatie? U heeft dan, als u werkt of studeert, recht op de kinderopvangtoeslag.
Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de kinderopvangtoeslag doet u zelf via www.toeslagen.nl Na afloop van ieder jaar controleert de belastingdienst of u het juiste aantal opvanguren hebt opgegeven. U ontvangt dan een definitieve afrekening.

Via de kostencalculator op deze website kunt u gemakkelijk een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag. Het zal u meevallen!

Aanvragen binnen 3 maanden
Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U dient uw kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan.

Voorbeeld: U vraagt kinderopvangtoeslag aan op 15 juni 2015. Dan heeft u nog recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden maart, april, mei en juni 2015. Dus vanaf 1 maart 2015. Kinderopvangtoeslag op basis van gewerkte uren Als u in loondienst werkt of zelfstandig ondernemer bent, dan krijgt u alleen toeslag voor kinderopvang op basis van uw gewerkte uren.

Hoe werkt het?
Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan hebt u recht op toeslag voor maximaal 140% van uw gewerkte uren. Maakt uw kind gebruik van buitenschoolse opvang? Dan geldt dat u maximaal over 70% van de gewerkte uren toeslag kunt krijgen. Hebt u een partner? Dan baseert de belastingdienst het maximum aantal opvanguren op de gewerkte uren op jaarbasis van de minst werkende ouder.

Hebt u geen partner?

Dan gaat het alleen om uw gewerkte uren. U kunt met de proefberekening op www.toeslagen.nl berekenen hoeveel opvanguren u maximaal mag opgeven.

Wat zijn gewerkte uren?
Werkt u in loondienst? Dan zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt uw gewerkte uren. Verlofuren en ziekte tellen mee. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld bijscholing, deeltijd-ww of ouderschapsverlof. Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren. Hiermee is in de genoemde percentages al rekening gehouden.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan gaat het om de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten of de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die u volgt voor uw bedrijf tellen mee. Ook ziekte mag u meerekenen. Houd er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie. Krijgt u kinderopvangtoeslag omdat u bijvoorbeeld een traject volgt om de kans op werk te vergroten of omdat u studeert? Dan geldt dit voorlopig nog niet voor u. U hoeft dan niets te doen.

Made by