Klachtenregeling

SKIK Kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Kinderopvang is mensenwerk en soms lopen zaken net even anders dan verwacht. We willen dat ouders/verzorgers/anders betrokkene altijd goed terecht kunnen met vragen, aandachtspunten en/of klachten. Onze klachtenregeling dient er enerzijds voor om op controleerbare wijze met signalen om te gaan en anderzijds biedt het mogelijkheden tot verbeteringen van onze diensten.  Hier vind je onze klachtenregeling en het (klachten) jaarverslag SKIK Kinderopvang

Made by