Klachtenregeling

Kinderopvang is mensenwerk. Waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. SKIK vormt op deze regel geen uitzondering. We zien een klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren. In onze interne klachtenregeling staat hoe we met klachten omgaan.

Uitgangspunt van onze klachtenprocedure is dat je de direct betrokkene zo spoedig mogelijk aanspreekt op de klacht. Onze ervaring is dat veel problemen zo kunnen worden opgelost.

Klachtencommissie

Ben je ergens ontevreden over of heb je een klacht, dan kun je dit als eerste bespreken met de betreffende medewerker. Maar ben je over de uitkomst hiervan niet (helemaal) tevreden, dan kun je de klacht voorleggen aan de leidinggevende. Is er dan nog geen oplossing, dan is de juiste route van je klacht: directeur → bestuur → Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dien je een klacht in, dan zorgen wij dat je informatie krijgt over de vervolgprocedure van je klacht.

Made by