Klachtenregeling

Kinderopvang is mensenwerk en heel soms lopen zaken anders dan verwacht. Wij zijn graag een organisatie waar ouders en of verzorgers altijd goed met vragen, aandachtspunten en/of klachten terecht kunnen. Samen willen we werken aan een organisatie waar ouders en/of verzorgers hun kinderen graag naar toebrengen. Daarom heeft Skik Kinderopvang en Peuterspeelzalen, in het kader van de Wet kinderopvang een interne en externe (geschillencommissie) klachtenregeling, deze beschrijft de mogelijkheden, de werkwijze en registratie. Deze klachtenregeling dient er enerzijds voor om op controleerbare wijze met deze signalen om te gaan, anderzijds dit mogelijkheden tot verbeteringen van onze diensten. Hier vind je  en onze klachtenregeling en het (klachten) jaarverslag.

Made by