Oudercommissie

SKIK heeft zowel voor iedere vestiging als voor de gastouderopvang een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders van de betreffende vestiging / vraagouders van de gastouderopvang. De oudercommissies behartigen de gemeenschappelijke belangen van de ouders van de SKIK locatie. Zo adviseren zij over zaken als voeding, het pedagogisch beleid en de prijs van de opvang.

Het algemene e-mailadres van de oudercommissie voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang is oudercommissieskik@live.nl. Op iedere kinderopvang locatie hangen de gegevens van de oudercommissieleden van die locatie. Mocht je iets willen voorleggen aan de oudercommissie, dan kan dat via ditzelfde mailadres.

Kijk hier voor het smoelenboek van de oudercommissies van SKIK kinderopvang.

Iedere peuteropvang/peuterspeelzaal heeft een eigen oudercommissie. Informeer bij jouw locatie voor de gegevens van de oudercommissie van uw vestiging.

Het laatste nieuws vindt je in de nieuwsbrief

Vergaderingen oudercommissie

De oudercommissie vergadert eens in de zes weken met een onderbreking in de zomervakantie, dat is dus 7 à 8 keer per jaar. Vergaderingen worden gehouden op dinsdagavond om 20:00 uur tot 22:30 uur met koffie en thee in de Brede School Joure Zuid, Kon. Julianalaan 3 in Joure. Schuif gerust een keer aan. De notulen van de laatste vergadering vind je bij de vergaderdata.

De vergaderdata zijn:

  • 26 november 2019
  • 22 oktober 2019
  • 10 september 2019
  • 09 juli 2019
  • 15 januari 2019
  • 14 mei 2019
  • 3 juli 2018
  • 18 september 2018
  • 16 oktober 2018
  • 27 november 2018
Made by