Oudercommissie

SKIK heeft zowel voor iedere vestiging als voor de gastouderopvang een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders van de betreffende vestiging / vraagouders van de gastouderopvang. De oudercommissies behartigen de gemeenschappelijke belangen van de ouders van de SKIK locatie. Zo adviseren zij over zaken als voeding, het pedagogisch beleid en de prijs van de opvang.

Het algemene e-mailadres van de oudercommissie voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang is oudercommissieskik@live.nl. Op iedere kinderopvang locatie hangen de gegevens van de oudercommissieleden van die locatie. Mocht je iets willen voorleggen aan de oudercommissie, dan kan dat via ditzelfde mailadres.

Kijk hier voor het smoelenboek van de oudercommissies van SKIK kinderopvang.

Iedere peuteropvang/peuterspeelzaal heeft een eigen oudercommissie. Informeer bij jouw locatie voor de gegevens van de oudercommissie van uw vestiging.

Vergaderingen oudercommissie

De oudercommissie vergadert eens in de zes weken met een onderbreking in de zomervakantie, dat is dus 5 à 6 keer per jaar. Vergaderingen worden gehouden op dinsdagavond om 20:00 uur tot 22:30 uur met koffie en thee in de Brede School Joure Zuid, Kon. Julianalaan 3 in Joure. Schuif gerust een keer aan. 

De vergaderdata zijn:

  • 4 februari 2020
  • 14 april 2020
  • 30 juni 2020
  • 8 september 2020
  • 20 oktober 2020
  • 24 november 2020

Made by