Oudercommissie

Ouders kunnen door middel van een oudercommissie (OC) SKIK adviseren en betrokken worden bij belangrijke ontwikkelingen. De OC’s behartigen de gemeenschappelijke belangen van de ouders. Zo adviseren zij onder andere over zaken als voeding, het pedagogisch beleid en de prijs van de opvang. 

Het algemene e-mailadres van de centrale oudercommissie is coc@skikkinderopvang.nl. Op iedere opvanglocatie hangen de gegevens van de oudercommissieleden van die locatie. Mocht je iets willen voorleggen aan de oudercommissie, dan kan dit via het emailadres van de centrale oudercommissie.

SKIK streeft naar een OC op iedere locatie. Waar een OC ontbreekt of de OC slechts 1 lid heeft,  wordt de inspraak van ouders via een alternatieve  ouderraadpleging (AOR) geregeld.

 

Vacature oudercommissies

Help, denk en doe mee. Meld je aan voor de oudercommissie!

Onderstaande locaties  zoeken een 2e en 3OC-lid:

  • POV de Stuiterbal 
  • POV Paedwizer       
  • POV Klimmerbled
  • BSO Balk
  • BSO Nijemirdum-Oudemirdum

De volgende locaties hebben momenteel geen oudercommissie en daarom zijn we dringend op zoek naar leden die samen een OC gaan vormen: 

  • BSO Paedwizer
  • BSO Sint Johannesga / Rotsterhaule      
  • BSO Scharsterbrug
  • BSO Langweer
  • BSO It Klimmerblêd   

Made by