Oudercommissie

Ouders kunnen door middel van een oudercommissie (OC) SKIK adviseren en betrokken worden bij belangrijke ontwikkelingen. De OC’s behartigen de gemeenschappelijke belangen van de ouders. Zo adviseren zij onder andere over zaken als voeding, het pedagogisch beleid en de prijs van de opvang. 

Het algemene e-mailadres van de oudercommissies is oudercommissieskik@live.nl. Op iedere opvanglocatie hangen de gegevens van de oudercommissieleden van die locatie. Mocht je iets willen voorleggen aan de oudercommissie, dan kan dat via ditzelfde mailadres.

SKIK streeft naar een OC op iedere locatie. Waar een OC ontbreekt of slechts 1 lid heeft,  wordt de inspraak van ouders op andere wijze ingevuld. Dit wordt alternatieve ouderraadpleging genoemd.

 

Vacature oudercommissies

Help, denk en doe mee. Meld je aan voor de oudercommissie!

 

Onderstaande locaties  zoeken een 2e en 3OC-lid:

 • KDV Sint Nyk
 • POV De Lytse Swan
 • POV de Stuiterbal
 • POV Lytse Mattheus     
 • BSO de Paedwizer          
 • BSO It Klimmerblêd   
 • BSO Brede School   
 • KDV Brede School en POV Pikestjelp
 • BSO Oudehaske

De volgende locaties hebben momenteel geen oudercommissie en daarom zijn we dringend op zoek naar leden die samen een OC gaan vormen: 

 • BSO Ouwsterhaule
 • BSO Sint Johannesga / Rotsterhaule      
 • BSO Scharsterbrug
 • BSO Langweer 
 • POV ’t Plankje
 • BSO Balk
 • BSO Nijemirdum-Oudemirdum

Made by