Over Buitenschoolse opvang

Bij SKIK buitenschoolse opvang volgen de pedagogisch medewerkers ieder kind met behulp van kind-volg-lijsten. Door deze kind-volg-lijsten krijgen de pedagogisch medewerkers een beeld van de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind op de opvang. Zo kunnen wij nagaan of je kind zich prettig en op zijn/haar gemak voelt bij ons op de buitenschoolse opvang.

Om een beter beeld van ieder kind te krijgen, horen wij ook graag hoe je kind het verblijf bij SKIK buitenschoolse opvang vindt. En natuurlijk willen we dit ook graag van de kinderen zelf weten. Daarom vragen we je en je kind ieder jaar om een evaluatieformulier in te vullen.

De kind-volg-lijst én de ingevulde evaluatieformulieren kunnen tijdens een oudergesprek met de vaste pedagogisch medewerker van je kind besproken worden. Wanneer er weer oudergesprekken worden aangeboden, kun jij je hiervoor inschrijven via een intekenlijst die op de groep hangt.

Vervoer van school

Tijdens het intakegesprek bespreken we of je kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang kan komen of dat je kind door ons gehaald wordt. Wij stimuleren het zelfstandig lopen/fietsen vanaf 9 jaar; een en ander in overleg met ouders op basis van wat het kind zelf aan kan.

Is de school op loopafstand, dan worden de kinderen lopend door een pedagogisch medewerker gehaald. In de praktijk gaan er van één school vaak meerdere kinderen naar SKIK. De kinderen kennen elkaar, wat het reizen of lopen leuker maakt.

 

 

Het wennen

Kinderen die al naar het kinderdagverblijf van SKIK gaan en doorstromen naar de buitenschoolse opvang kunnen, voordat ze geplaatst zijn, een dagdeel meedraaien. Bijvoorbeeld samen met een vriendje of vriendinnetje als bekende speelkameraad. Vaak spelen de kinderen van het dagverblijf van te voren ook wel op de buitenschoolse opvang. Dan zijn de ruimtes al bekend voor hen.

In overleg met de medewerkers van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang worden er momenten om te wennen afgesproken.

Nieuw binnen bij SKIK buitenschoolse opvang? Dan maakt de pedagogisch medewerker in het kennismakingsgesprek afspraken met je over de wen periode. Omdat ieder kind verschillend is, zal ook voor ieder kind de wen periode anders zijn.

Dagindeling

Wanneer je kind op de buitenschoolse opvang aankomt, dan legt hij al zijn meegebrachte spullen in de tassenkast of in het mandje op de groep.

Op de dagen dat je kind om twaalf uur uit school komt, eten we met z’n allen brood. Komt je kind om 14.15 uur uit school, dan drinken we wat met elkaar met een koekje erbij. Tijdens deze eet- en drinkmomenten praat de pedagogisch medewerker met je kind om te horen wat hij die dag zoal beleefd heeft en hoe het met hem is. Ook wordt dan samen bedacht wat hij die dag wil gaan doen. Na het eten en drinken gaan de kinderen lekker hun eigen gang.

Op de lange middagen vanaf 12 uur eten we om een uur of twee fruit. En om ongeveer drie uur drinken we wat met elkaar. Dit is een moment om even tot rust te komen. Dan wordt er iedere dag om ongeveer half vijf nog een cracker of rijstwafel gegeten. Dat doen we bewust wat vroeg, om te voorkomen dat je kind ’s avonds thuis minder goed eet.

Gezond eten en drinken

Gewoonlijk eten en drinken we gezond. Alleen bij verjaardagen en op feestdagen snoepen we. Neemt uw kind snoep mee naar de buitenschoolse opvang, dan bewaren we dit in zijn/haar mandje. Bij de thee eten we een koekje. Als lunch zijn er bruine boterhammen met zoet en hartig beleg. We drinken thee, (karne)melk, water en max. 1 keer per dag limonade.

We bespreken tijdens het kennismakingsgesprek wat je kind wel en niet mag hebben aan eten en drinken. Wij vragen je het door te geven waneer je kind dieet producten of andere bijzondere voedingsmiddelen gebruikt.

Kinderopvangtoeslag

Ook voor vakantie-opvang

Heb je niet zo lang vakantie als uw kind? Laat je kind dan een of meer dagen genieten op SKIK vakantie-bso! Ook voor alleen vakantie-opvang heb je namelijk recht op de kinderopvangtoeslag als je werkt of studeert. Lees over toeslagen en check onze kostencalculator, je krijgt dan direct een indicatie van de netto-kosten van de vakantie-opvang. Het zal je meevallen!

Kostencalculator     Toeslagen

Made by