Over kinderdagopvang bij SKIK

Spelenderwijs ontwikkelen

Wij bieden spelenderwijs spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan, waarbij we van de kinderen uitgaan. Zo kijken we naar wat de kinderen bezig houdt: waar hebben ze het veel over, waar spelen de kinderen mee. Wij bieden activiteiten aan die daarbij passen. ‘Ontwikkelingsgericht werken’ noemen we dit. Alle activiteiten zijn vrijblijvend: ieder kind mág meedoen, het moet niet!

VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen. Daarom werken we met ‘Uk&Puk’. Dit is een programma wat helpt om spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ook voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben is dit programma geschikt. Dit programma loopt door tot groep 3 van de basisschool.

“Hallo, ik ben Puk”

Puk is de vrolijk gekleurde handpop en het vaste speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn, op vakantie gaan, verjaardag vieren of uit logeren. We bieden per thema diverse activiteiten aan, waarmee we de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren. We doen activiteiten in de grote of in de kleine groep of met individuele kinderen. Kinderen ontwikkelen zich zo spelenderwijs.

Open-deuren-tijd

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om de wereld om zich heen te ontdekken. Op de eigen groep, met vaste kinderen en medewerkers, voelt je kind zich veilig en vertrouwd. Maar zodra je kind toe is aan meer uitdaging, staan de binnendeuren van het dagverblijf letterlijk open op de locaties waar meer dan één peutergroep is. Het dagverblijf wordt dan een huis met verschillende ‘kamers’ waaruit kinderen zelf mogen kiezen waar ze willen spelen. Je kind kan dan ook een kijkje nemen bij de andere groepen en met kinderen van een andere groep spelen. Maar ook worden er in kleine groepjes activiteiten ondernomen in bijvoorbeeld een atelier, de speelhal, buiten en in de keuken. Dit biedt voor kinderen nieuwe uitdagingen, nieuw speelgoed, meer ruimte en nieuwe contacten.

Thuisgevoel

Vast aanspreekpunt

Ieder kind wordt bij plaatsing op het kinderdagverblijf gekoppeld aan een pedagogisch medewerker. Zij is de mentor voor jou en je kind. En ook degene die meestal zoveel mogelijk de verzorging en begeleiding van je kind op zich neemt. Met andere woorden: het vaste aanspreekpunt, de mentor, is degene die zorgt dat jullie je snel thuis zullen voelen bij SKIK.

Vertrouwd

De meeste kinderen vinden het een veilig idee om iets vertrouwds te hebben tijdens de opvang. Daarom is het goed dat ze een knuffelbeest of iets dergelijks, iets wat ‘ruikt’ naar thuis, meenemen naar het dagverblijf. Op de groep is voor ieder kind een mandje aanwezig waar deze spullen in bewaard kunnen worden.

 

Dagindeling

Iedere dag verloopt in principe volgens een van tevoren vastgesteld dagritme. Maar er blijft genoeg ruimte over voor een flexibele invulling.

De dagindeling is ongeveer als volgt:

7.00 uurBij het brengen van je kind kun je rustig een kopje koffie / thee drinken, met de pedagogisch medewerker over je kind praten, en met je kind spelen. Samen met een pedagogisch medewerker neemt je kind afscheid van je.
9.00 uurSamen aan tafel, om te zingen, te praten of een verhaal te lezen. Daarna gaan de kinderen spelen.
10.45 uurDe kinderen kunnen meedoen aan diverse activiteiten, op verschillende plekken in de ruimtes. Dit varieert van buitenspelen tot kleien, van voorlezen tot hutten bouwen. We stimuleren de kinderen om mee te doen aan de activiteiten, maar ze bepalen zelf of ze op het aanbod in willen gaan.
11.30 uurLunch: bruine boterhammen met melk of karnemelk.
12.45 uurEen aantal kinderen wordt opgehaald, anderen gaan naar bed. En wie niet meer slaapt, mag natuurlijk spelen.
15.00 uurWe bieden weer op verschillende plekken activiteiten aan (zie ochtend).
16.30 - 18.00 uurJe haalt je kind weer op. In het onlineprogramma Flexweb en/of in het groepslogboek lees je wat je kind die dag gedaan en beleefd heeft. De pedagogisch medewerker vertelt je hier ook graag persoonlijk over.

Tussendoor zijn er diverse eet- en drinkmomenten voor de kinderen. Ook worden de kinderen regelmatig verschoond.

Baby’s eigen dagritme

Het spreekt voor zich dat de baby’s in de babygroep een heel eigen dagindeling hebben. Hierbij volgen we zoveel mogelijk de gang van zaken thuis. Dit gebeurt binnen de mogelijkheden van de groep.

 

Eten en drinken

Eten bij SKIK is gezond, lekker en leuk!

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van je kind. Daarom volgen wij de adviezen voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:

– vooral basisproducten uit de Schijf van Vijf aanbieden incl. vers fruit!

– de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen.

– ouders vragen om eventuele traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief.

– ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.

Baby’s

Voor baby’s een gebruiken wij een eigen voedingsschema dat we met ouders afstemmen. We stemmen ook het geven van de eerste hapjes af.

Krijgt je baby flesvoeding, dan kun je het melkpoeder meenemen naar het dagverblijf. De pedagogisch medewerkers maken de flesvoeding klaar door water toe te voegen aan het melkpoeder.

Geef je borstvoeding, dan kun je de afgekolfde borstvoeding zelf in de koelkast of het vriesvak op het dagverblijf leggen. Wel graag naam en datum vermelden. Wij verwarmen de borstvoeding vervolgens in een flessenwarmer. Zo krijg je kleintje toch zijn vertrouwde moedermelk. Ook is het mogelijk om zelf borstvoeding te geven op het dagverblijf.

Babygroep

 

Voeding als sociaal gebeuren

Het voedingsbeleid maakt deel uit van het pedagogisch beleid. Het gebruik van de maaltijd en de tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Hierbij gaat het ook om het sociale aspect. Het volgende draagt bij aan de ontwikkelingskansen die kinderen bij ons krijgen:

  • de manier waarop we maaltijden aanbieden,
  • de voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers,
  • het stimuleren van sociale omgang,
  • het aanleren van tafelmanieren.

We houden rekening met individuele diëten en allergieën.

Voedingsbeleid

 

Twataligens-Tweetalig

Twataligens
Alle pjutte- en berne-opfang lokaasjes fan Skik binne twatalich. Dat betsjut dat it Frysk en it Nederlânsk in fêst plak hawwe yn de opfang. We biede bern konsekwint beide talen oan. Wichtich is dat de meiwurkers harren taal fêsthâlde en net hieltyd wikselje fan taal. Twataligens fersterkt it taalgefoel en de kognitive ûntwikkeling. Ek al binne se noch sa lyts, bern begripe yn in omsjoch dat in foarwerp of in handeling likegoed in Frysk as in Nederlânsk wurd hat.
Wy foldogge mei ús opfang oan de easken fan it sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Tweetaligheid
Alle peuter- en kinderopvang locaties van Skik zijn tweetalig. Dat betekent dat het Fries en het Nederlands een vaste plek hebben in de opvang. We bieden kinderen consequent beide talen aan. Belangrijk is dat de medewerkers hun taal vasthouden, en niet steeds wisselen van taal. Tweetaligheid versterkt het taalgevoel en de cognitieve ontwikkeling. Ook al zijn ze nog zo klein, ze begrijpen al heel snel dat een voorwerp of een handeling zowel een Nederlands als een Fries woord heeft.
We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op:

https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

Voorlezen: Boekstart

Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar kinderen een leven lang plezier van hebben. Op het kinderdagverblijf zorgen we dan ook graag voor een taalrijke omgeving; we doen veel aan taalactiviteiten zoals voorlezen, zingen en kringgesprekjes.

Bij het kinderdagverblijf aan de Koningin Julianalaan in Joure werken we met ‘BoekStart’. Dat houdt in dat we samen met de bibliotheek werken aan een voorleesrijke omgeving voor kinderen. We hebben een stimulerende leesomgeving gecreëerd voor kinderen van 0 tot 4 jaar met leuke voorleesboeken, kijkboeken en prentenboeken.

Feesten en bijzondere gelegenheden

Een paar keer per jaar organiseren we bijzondere activiteiten, zoals themafeesten en het sinterklaasfeest. De invulling hiervan is ieder jaar weer anders. Ook hier is onze basisgedachte: we gaan van de kinderen uit!

We kiezen ervoor om baby’s niet mee te laten doen aan de thema-activiteiten (zoals Sinterklaas) omdat zij hier in hun ontwikkeling nog niet aan toe zijn. De jongste kinderen op de groep kunnen op hun eigen manier mee genieten van alle feestelijkheden.

We schenken de nodige aandacht aan andere feestdagen zoals verjaardagen, geboorte van een broertje of zusje. Activiteiten en aankleding van de groepsruimte staan in het teken van deze seizoensgebonden feesten.

Made by