Peuteropvang huisregels

1   Wijze van aanmelding
U kunt u aanmelden door het digitale inschrijfformulier op www.skikkinderopvang.nl in te vullen. Kunt u geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, dan dient u tevens een kopie van de jaaropgave(n) of salarisstrook mee te sturen.

Zodra uw aanmeldingsformulier binnen is, krijgt u bericht dat uw peuter staat ingeschreven.

2   Wachtlijst
Aangemelde peuters staan vaak eerst op een wachtlijst; dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de uitstroom van 4-jarige kinderen. SKIK probeert alle peuters voor hun 3e jaar geplaatst te hebben. Vroeg aanmelden is daarom gewenst.

Als er geen plek is op de peuterpvang van uw voorkeur, kunt u ook kiezen voor een andere opvanglocatie van SKIK. U kunt bij de plaatsingsmedewerker (tel. 0513-416017 / planning@skikkinderopvang.nl) informeren op welke locatie plaats is.

3   Plaatsing
Peuters kunnen in principe geplaatst worden op de speelzaal vanaf de leeftijd van 2 jaar.

Van de plaatsingsmedewerker hoort u wanneer uw kind de peuteropvang kan bezoeken. Plaatsing op meerdere dagdelen is ook mogelijk; geeft u dit aan op het aanmeldingsformulier. We plaatsen peuters op volgorde van aanmelding. Er zijn 4 uitzonderingen waarop peuters met voorrang worden geplaatst:

  • peuters die aangemeld worden op medische of sociale indicatie door huisarts, consultatiebureau etc.
  • peuters die al geplaatst zijn op een peuteropvanglocatie en binnen ons werkgebied wonen.
  • peuters die ouder zijn dan 3 jaar en minimaal 3 maanden op de wachtlijst staan.
  • peuters van ouders die al klant zijn bij SKIK Kinderopvang.

4   Vakanties
De vakanties van de peuteropvang lopen parallel met de basisscholen. Soms verschillen de vakantieperiodes van het basisonderwijs. In die gevallen beslist de plaatselijke peuteropvang welke school gevolgd wordt. SKIK kan jaarlijks 2 extra dagen gesloten zijn, bijvoorbeeld voor een scholingsdag voor medewerkers. De (extra) dagen waarop de peuteropvang gesloten is, worden minstens 2 weken van tevoren bekendgemaakt.

5   Ziekte of verhindering
U kunt telefonisch aan de pedagogisch medewerker doorgeven dat uw peuter ziek of verhinderd is. Let op: u ontvangt geen restitutie bij ziekte van uw kind. Wij hebben een aparte ouderbrief waarin staat welke ziektes besmettelijk zijn. Kinderen met koorts laten wij niet toe.

6   Halen en brengen
Het halen en brengen van de peuter dient door de ouder of verzorger binnen de vastgestelde tijden te gebeuren. Indien iemand anders uw kind ophaalt, meld dit van tevoren dan aan de leiding.

7   Verzekering
SKIK heeft een collectieve WA-verzekering afgesloten voor de pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en peuters. De weg van en naar de opvang valt niet onder deze verzekering.

SKIK is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding e.d. van uw peuter.

8   Verhuizing
Als u gaat verhuizen, kunt u uw adreswijziging doorgeven door een e-mail te sturen naar planning@skikkinderopvang.nl

9   Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de peuteropvang is een maand. U kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar info@skikkinderopvang.nl

De plaatsing en betaling stopt automatisch bij het 4e jaar.

10 Eten en drinken
Wilt u uw peuter geschild fruit en een bekertje drinken meegeven? Graag beiden voorzien van zijn/haar naam. Geeft u niet teveel mee? Zoetigheid wordt niet op prijs gesteld. Ook liever geen melkproducten in de drinkbeker. Vanuit de GGD worden wij erop gewezen dat melk – langer dan 2 uur buiten de koelkast- niet aan de kinderen gegeven mag worden.

11     Luiers
Indien uw peuter nog niet zindelijk is, geeft u het dan een luier en/of schone kleding mee.

12 Overige zaken
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van SKIK.

Made by