Plaatsingsprocedure

Vanaf het moment dat je aangeeft opvang nodig te zijn, krijg je te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing.

Aanmelding
Na aanmelding ontvang je een inschrijfbevestiging van ons. We spreken af op welke dagen, per wanneer en waar je kind via SKIK wordt opgevangen. Bij een definitieve plaatsing ontvang je een offerte. Eerst een kijkje nemen op de opvang? Dat kan natuurlijk. Gebruik hiervoor ons contactformulier of  stuur een e-mail naar planning@skikkinderopvang.nl

Kennismaken

Kinderdagopvang
Voorafgaand aan de startdatum maak je kennis met een pedagogisch medewerker. Hierin krijg je o.a. uitleg over de dagelijkse gang van zaken bij SKIK. Soms is het nodig dat er, voordat je kind geplaatst wordt, een oriënteringsgesprek komt. Dit is het geval wanneer blijkt dat je kind extra of speciale zorg nodig heeft. Of dat hij of zij een andere school dan het reguliere basisonderwijs bezoekt.

Peuteropvang
Bij de Peuterspeelzalen van SKIK mogen kindjes op de startdatum een half uurtje later komen dan gebruikelijk en papa of mama mag even blijven om rustig kennis te maken en te wennen. De daaropvolgende keren draait je kindje gewoon mee. Bij de peuteropvang wordt geen intakegesprek gepland.

Plaatsing

Zodra alle afspraken zijn gemaakt, ontvang je van ons een plaatsingsovereenkomst. Hierop staan de definitieve gegevens over de opvang van je kind, zoals:

  • Startdatum
  • Opvanglocatie
  • Opvangdagen
  • Kosten van de opvang

Zodra wij deze overeenkomst ondertekend terug hebben ontvangen, kan de opvang daadwerkelijk starten. Bij de overeenkomst horen de Algemene Voorwaarden voor kinderopvang. SKIK houdt zich aan deze landelijke voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Wel of geen wachtlijst

Voor opvang bij SKIK is er in het algemeen geen wachtlijst. Wel kan het zijn dat op de dagen die je nodig bent voorlopig vol zijn. Wij proberen dan, in overleg en indien mogelijk, een passende oplossing te vinden. Informeer gerust bij onze plaatsingsmedewerkers via e-mail planning@skikkinderopvang.nl.

Made by