Toeslagen

SKIK staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Maak je gebruik van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van SKIK of gaat je kind naar een SKIKgastouder of een SKIK-peuteropvang locatie? Als je werkt of studeert, heb je recht op de kinderopvangtoeslag.

Via de website www.toeslagen.nl kun je kinderopvangtoeslag aanvragen en/of wijzigen. Bekijk met behulp van de kostencalculator op onze website wat de nettokosten van de opvang zijn. Houd hierbij rekening dat voor de peuteropvang 140% van het aantal werkuren van de minst werkende ouder wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag.

Hieronder een aantal voorbeelden van de mogelijke toeslagen.

Peuterspeelzaal 2 tot 4 jaar

De prijs voor peuteropvang is van € 0,46 tot € 7,65 per uur. Indien je recht hebt op kinderopvangtoeslag, zijn de nettokosten veel lager. Hieronder een voorbeeld van de voordelen.

Nettokosten vergelijking bij een kind wat 2 dagdelen per week naar de peuteropvang gaat:

InkomenAantal uur per maandNetto kosten per maand 2016Netto kosten per maand 2017Netto kosten per uur 2016
€20.00024€ 15€ 13€ 0,46
€40.00024€ 36€ 32€ 1,09
€60.00024€ 57€ 55€ 1,92
€80.00024€ 89€ 88€ 3,02


Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op de kinderopvangtoeslag, dan maakt u gebruik van een gesubsidieerde plaats. Hiervoor geldt de onderstaande ouderbijdragetabel.

Bruto inkomen per maandOuderbijdrage per maand
Minder dan €1440€31
€1440,01 - €2200€49
€2200,01 - €2900€62
€2900,01 - €3700€74
Meer dan €3700,01€86

VVE (vroeg en voorschoolse educatie) 4 keer per week (op indicatie) (11 mnd) € 264 per jaar.

Gastouderopvang

Wij hanteren zogenaamde gezinstarieven: je betaalt een uurprijs die lager wordt naarmate het gezin meer opvanguren afneemt, van € 4,94 tot € 6,30 per uur. Voor de eerste 1000 uur per jaar betaal je € 6,14 per uur. Bij afname van meer uren wordt een lagere uurprijs gerekend. De prijs van de eerste 1000 opvanguren blijft wel € 6,30 per kind per uur.

Totaal aantal uren gastouderopvang per gezin per jaar:

Totaal aantal uren gastouderopvang per gezin per jaarUurprijsHiervan ontvangt de gastouderVergoeding SKIK dienstenpakket
Tot 1000 uur€ 6,30€ 4,60€ 1,70
1001 t/m 1500 uur€ 5,70€ 4,60€ 1,10
Vanaf 1501 uur€ 5,10€ 4,60€ 0,50

Dit zijn ‘bruto’-prijzen. Omdat wij bij de gemeente staan geregistreerd als erkende kinderopvangorganisatie, kun je recht hebben op de kinderopvangtoeslag.

 

Rekenvoorbeeld van de nettokosten bij 2 kinderen die beiden 16 uur per week naar de gastouder gaan:

Inkomen per maandper uur
€ 20.000€ 89€0,71
€ 40.000€130€1,04
€ 60.000€187€1,49
€ 80.000€270€2,16
€ 100.000€346€2,76

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de kinderopvangtoeslag doe je zelf via www.toeslagen.nl. Na afloop van ieder jaar controleert de belastingdienst of je het juiste aantal opvanguren hebt opgegeven. Je ontvangt dan een definitieve afrekening.

Via de kostencalculator kun je eenvoudig een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag.

Het zal je meevallen!        Kostencalculator 

 

Made by