Lid Raad van Toezicht SKIK Kinderopvang

Vanwege het verstrijken van de formele zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting SKIK Kinderopvang zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuw lid. De functie betreft een algemeen lid met kennis van verschillende (middel)grote organisaties.

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid door de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting SKIK Kinderopvang. De drie belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn:

 1. Fungeren als betrokken, strategisch sparringpartner van de Directeur-Bestuurder en het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies;
 2. Toezien op de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de risico’s verbonden aan de organisatieactiviteiten, het financiële verslagleggingsproces en de naleving van wet-en regelgeving;
 3. Integraal toezicht uitoefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder.

Raad van Toezicht Stichting SKIK Kinderopvang

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 3 leden. Ieder lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot eenmaal herbenoemen. Als lid ontvang je een bezoldiging gebaseerd op de “Handreiking honorering voor toezichthouders” van VTOI NVTK. Alle leden van de Raad van Toezicht brengen met zich mee:

 • Affiniteit met kinderopvang en interesse in ontwikkelingen binnen de sector, de politiek en de maatschappij;
 • Globale kennis van financiële gegevens en sturingsinformatie;
 • Inzicht in de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

Functie eisen
Stichting SKIK Kinderopvang zoekt een nieuw lid die op eigen wijze en vanuit eigen ervaring, de buitenwereld naar binnen kan brengen. We zoeken iemand met een maatschappelijk netwerk, bij voorkeur binnen de Fryske Marren, die bestuurlijke ervaring heeft binnen (middel)grote organisaties. Daarnaast:

 • Heb je posities vervuld in verschillende organisaties, bij voorkeur in leidinggevende functies;
 • Heb je het vermogen om op basis van globale informatie op hoofdlijnen een oordeel te vormen;
 • Ben je staat om het organisatiebelang voorop te stellen met oog voor het maatschappelijk belang en in het bezit van scholingsbereidheid;
 • Ben je goed in het doorzien van (management)processen en hebt bij voorkeur ervaring met het implementeren van veranderingen binnen (middel)grote organisaties;
 • Doorzie je de causaliteit, mogelijkheden en risico’s en herken je de implicaties voor langere termijn;
 • Ben je besluitvaardig, kun goed werken in teamverband en heb je een kritische blik;
 • Kun je in voldoende mate tijd besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen, representatie en betrokkenheid bij SKIK, eventuele scholing en overige taken.

Over Stichting SKIK Kinderopvang
Stichting SKIK Kinderopvang is hét gezicht van de Fryske Marren als het gaat om de opvang van kinderen. Onze missie is om de vertrouwde pedagogisch partner voor kinderen, ouders en professionals die willen groeien te zijn. Om er samen voor het kind te zijn om kansen te creëren die iedereen in het leven verdient. Groeien doe je met plezier. Groeien doe je met SKIK!

Onze medewerkers zijn de kracht van de organisatie. Zij zijn betrokken en gemotiveerd. Professionals die proactief zijn en verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Zij zijn een rolmodel voor de kinderen en hun ouders. Onze stichting groeit en wij groeien mee. We willen onze medewerkers niet alleen het beste uit de kinderen laten halen, maar ook uit zichzelf. Daarom ontwikkelen wij ons als werkgever ook en willen we medewerkers ook een plek bieden waarin veiligheid, plezier en professionaliteit in het vak voorop staan. Dagelijks zorgen onze medewerkers voor een veilige en fijne speel- en ontwikkelplek voor ruim 1100 kinderen.

Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in onze organisatie en herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur je motivatie en cv uiterlijk 1 december 2022 naar HRM@skikkinderopvang.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Minke Koornstra (lid Raad van Toezicht) via 06 – 13 39 55 26.

Vacaturenummer:2022-26
Locatie:Joure
Contactpersoon:Minke Koornstra
Sluitingsdatum:1 december 2022
Gesprekken:14 december 2022
Made by