Vraag & antwoord

Heb je een vraag? Wellicht staat het antwoord hier onder.
Geen antwoord kunnen vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Contact

Kinderdagverblijf Iedere maand ontvang je een factuur, gebaseerd op 52 weken opvang per jaar. Bij de vaststelling van de uurprijs hebben wij al rekening gehouden met het feit dat je kind een aantal weken per jaar niet komt. Welke weken dat zijn, en hoe vaak je je kind niet brengt, is aan jou. Wij vragen je wel dit vooraf aan de groep door te geven, zodat zij zo nodig de personeelsinzet hierop kunnen aanpassen. Heb je een overeenkomst voor kinderopvang tijdens schoolweken, maar niet tijdens schoolvakanties? Hiervoor geldt dat wij berekenen wat de opvangkosten voor 41 schoolweken per jaar zijn. Dit bedrag verdelen wij vervolgens over 12 gelijke maandtermijnen. Daarom ontvang je iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag, ook al valt er in een aantal maanden een schoolvakantie. Peuteropvang/peuterspeelzalen Als je kind naar de peuteropvang of peuterspeelzaal gaat, dan berekenen wij wat de opvangkosten zijn voor 40 schoolweken peuteropvang. Dit bedrag verdelen wij over 12 maanden. Daarom ontvang je iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag, ook al valt er een schoolvakantie in een bepaalde maand. Buitenschoolse opvang Heb je een overeenkomst voor buitenschoolse opvang tijdens schoolweken, maar niet tijdens schoolvakanties? Hiervoor geldt dat wij berekenen wat de opvangkosten voor 41 schoolweken per jaar zijn. Dit bedrag verdelen wij vervolgens over 12 gelijke maandtermijnen. Daarom ontvang je iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag, ook al valt er in een aantal maanden een schoolvakantie. Gastouderopvang Gastouderopvang is flexibele opvang. Vraag- en gastouder overleggen ruim vooraf over de opvang tijdens vakanties. De vraagouder betaalt alleen voor de daadwerkelijk afgenomen opvang.

Na de ontslagdatum heb je nog drie maanden recht op de kinderopvangtoeslag. Word je bijvoorbeeld per 1 mei werkeloos, dan heb je tot 1 november recht op kinderopvangtoeslag. Verwacht je snel weer nieuw werk te vinden, dan is het handig om de kinderopvangtoeslag niet te beëindigen, maar het aantal opvanguren op nul te zetten. Heb je dan weer werk, dan kun je het aantal opvanguren eenvoudig weer aanpassen. Wanneer je namelijk na beëindiging van de kinderopvangtoeslag dit weer opnieuw moet aanvragen, duurt het veel langer voordat je weer kinderopvangtoeslag ontvangt van de belastingdienst. Houd voor de kinderopvang wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

Ruilen van dagen is een service (maar geen recht) die wij op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang bieden aan ouders. Je kunt binnen 3 maanden ruilen. Dat wil zeggen dat de door jou afgemelde dag tot 2 maanden terug en maximaal 1 maand vooruit geruild kan worden. Dit mits de situatie op de groep het toelaat en we er geen extra personeel voor hoeven in te zetten. Je kunt op de groep aangeven dat je een opvangdag wilt ruilen. Je hoort dan van de pedagogisch medewerker of de ruildag door kan gaan.

Gastouderopvang en thuisopvang Voor opvang bij gastouders en thuisopvang is er op zich geen wachtlijst. Zodra wij je opvang-wensen goed in beeld hebben, starten wij met het zoeken van een geschikte gastouder. Is dat gelukt, houd er dan rekening mee dat het een paar maanden kan duren voordat de opvang daadwerkelijk kan starten. Kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang Voor het dagverblijf en de buitenschoolse opvang is het wat lastiger om aan te geven of er een wachtlijst is. Dit hangt namelijk af van welke dagen je nodig hebt en per wanneer. Soms kun je direct bij ons terecht. Maar het kan ook zijn dat een bepaalde dag die je nodig hebt, voorlopig vol is. Wij proberen dan, in overleg, een passende oplossing te vinden.

Kijk bij http://www.skikkinderopvang.nl/toeslagen/ voor de mogelijke meevallers en bereken de kosten met de kostencalculator.

Made by