Over SKIK Kinderopvang in Friesland

Aandacht, groei en plezier. Dat staat bij SKIK voorop! Als pedagogisch partner in de opvoeding creëren wij in een vertrouwde omgeving kansen voor je kind. SKIK ontstond eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen nog als gastouderbureau in een woning. Nu hebben we meer dan dertig locaties in Friesland. Onze dagopvang en peuteropvang zijn tweetalig.

We worden hierbij begeleid en gecertificeerd door Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Over SKIK Kinderopvang

Missie, visie en kernwaarden SKIK

Bij SKIK Kinderopvang willen wij dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Elk kind doet dat in zijn eigen tempo. Met onze dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in Friesland bieden wij altijd een vertrouwde omgeving. Hier voelt elk kind zich veilig om zich te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Omdat leren fijn en leuk moet zijn, leert elk kind met ‘skik’, dat is Fries voor plezier! Kinderen groeien namelijk het best in hun ontwikkeling als ze zich prettig en veilig voelen. En als ze in de nabijheid zijn van anderen en als ze de verdiende aandacht krijgen. Onze kernwaarden ‘plezier’, ‘groei’ en ‘aandacht’ zie je daarom terug in alles wat we doen!

SKIK is een professionele partner in de opvoeding

SKIK is jouw pedagogisch partner in de opvoeding. We denken met je mee en ondersteunen op professionele wijze met onze kennis en ervaring. Samen zijn we er voor de ontwikkeling van jouw kind.

SKIK Kinderopvang biedt altijd een vertrouwde omgeving

Bij SKIK voelt iedereen zich thuis. Je mag bij ons zijn wie je bent. In een vertrouwde omgeving, die voelt als een tweede thuis, bieden we een herkenbaar dagritme met activiteiten waarmee ieder kind zijn talenten spelenderwijs kan ontwikkelen. Daarbij vinden we de samenwerking met jou als ouder belangrijk.

SKIK biedt spelenderwijs kansen

Bij SKIK mag ieder kind groeien in zijn eigen tempo. We bieden een stimulerende omgeving waarin ieder kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Onze pedagogische professionals sluiten aan bij de ontwikkeling en de eigenheid van het kind. Samen creëren we spelenderwijs kansen om jouw kind het beste uit zichzelf te laten halen.

Bij SKIK Kinderopvang leren we van en met elkaar

Bij SKIK vangen we kinderen bewust op in groepsverband. Ze ontmoeten andere kinderen, doen ervaringen op en leren van elkaar. De pedagogische professional heeft hierin een stimulerende rol. Zo wordt jouw kind in een vertrouwde omgeving spelenderwijs voorbereid op de toekomst.

SKIK is altijd nabij

SKIK is herkenbaar in de buurt en biedt een aanbod in de nabijheid om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om naar de kinderopvang te gaan. Aandacht voor de omgeving van het kind vinden we daarbij belangrijk. Daarom zijn wij de pedagogisch partner van ouders, onderwijs en zorg. De groei van ieder kind maken we van dichtbij mee. Dat doen we met aandacht en plezier in nabijheid.

Onze kernwaarden: aandacht, groei en plezier!

Onze kernwaarden zie je terug in alles wat we doen: aandacht, groei en plezier. Aandacht houdt in dat we echt contact maken. We hebben oprechte interesse in elkaar, zijn toegankelijk en benaderbaar. Met groei bedoelen we dat je kind zijn vaardigheden en talenten ontwikkeld. Ook wij blijven elke dag groeien! Kinderen, ouders en medewerkers zijn continu met elkaar in beweging om samen verder te komen. Plezier houdt in dat we spelenderwijs van elke dag een leuke en leerzame dag maken. Wij hebben er zelf veel plezier in om te zien hoe elk kind op zijn eigen manier groeit. Dat maakt SKIK Kinderopvang leuk! Niet alleen om er als kind te spelen en te leren, juist ook om er te werken als pedagogisch medewerker of in een andere waardevolle functie!

Waarom kies je voor SKIK Kinderopvang?

Professioneel SKIK is een professioneel partner in de opvoeding

Spelenderwijs Samen creëren we spelenderwijs kansen voor je kind

Groei Groeien doe je bij SKIK met plezier

Avontuur Je kind beleeft avontuurlijke, leergierige dagen

Ontwikkeling De ontwikkeling vindt altijd plaats in eigen tempo

Aandacht Er is volop aandacht voor de eigenheid van je kind

Leren Alle kinderen leren van én met elkaar

Toekomstgericht Je kind bereidt zich voor op een stabiele toekomst

Vertrouwd SKIK is vertrouwd en altijd dichtbij

Nieuwsgierig? Vraag een rondleiding aan

Als je je kind naar de kinderopvang brengt, wil je zeker weten dat het daar goed en vertrouwd is. Dat snappen wij heel goed. Daarom leiden we je graag rond op de SKIK-locatie van je keuze. We vertellen je wat je wilt weten en laten je alles zien. Je kunt bovendien ervaren hoe wij het plezier, de aandacht en de betrouwbaarheid bieden die nodig zijn om te kunnen groeien.

SKIK Kinderopvang rondleiding aanvragen