Vind jouw locatie van SKIK Kinderopvang!

Aandacht, groei en plezier. Dat staat bij SKIK voorop! Als pedagogisch partner in de opvoeding creëren wij in een vertrouwde omgeving kansen voor je kind. SKIK ontstond eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen nog als gastouderbureau in een woning. Nu hebben we ruim dertig locaties in Friesland. Onze dagopvang en peuteropvang zijn tweetalig.

We worden hierbij begeleid en gecertificeerd door Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Locaties van SKIK Kinderopvang

Locaties

BSO Bakhuizen

BSO Bakhuizen

Ageommeleane 14
8574 TN Bakhuizen / Bakhuzen
Meer informatie
BSO Balk

BSO Balk

Siemen de Jongstrjitte 4
8561 DP Balk
Meer informatie

BSO Brede School

Koningin Julianalaan 3 (Brede school)
8501 HL Joure / De Jouwer
Meer informatie

BSO De Paedwizer

Saturnusstraat 4-6
8521 LM Sint Nicolaasga / Sint Nyk
Meer informatie

BSO It Klimmerblêd

De Pit 2
8521 PD Sint Nicolaasga / Sint Nyk
Meer informatie

BSO Langweer

Tsjillanleane 32
8525 GR Langweer / Langwar
Meer informatie

BSO Nijemirdum-Oudemirdum

Jan Schotanuswei 46
8567 LC Oudemirdum / Aldemardum
Meer informatie

BSO Oudega

Aldewei 37
8582 KX Oudega / Aldegea
Meer informatie

BSO Oudehaske

Julianastraat 5
8465 RC Oudehaske / Aldehaske
Meer informatie

BSO Ouwsterhaule

J. Veldstraweg 49
8513 CK Ouwsterhaule / Ousterhaule
Meer informatie

BSO Rottum

Binnendijk 24
8461 LD Rottum
Meer informatie

BSO Scharsterbrug

Trijega 16
8517 HZ Scharsterbrug / Skarsterbrêge
Meer informatie

BSO Sint Jozef

Markerstraat 9
8531 KM Lemmer / De Lemmer
Meer informatie

BSO Sintjohannesga/ Rotsterhaule

Kerkhoflaan 12
8464 VL Sintjohannesga / Sint-Jânsgea
Meer informatie

BSO Sloten

Wyckelerweg 172
8556 XB Sloten / Sleat
Meer informatie

BSO Springplank

E.A. Borgerstraat 25a
8501 NC Joure / De Jouwer
Meer informatie

BSO Stavoren

Voorstraat 7
8715 HW Stavoren
Meer informatie

Dagopvang Bakhuizen
Peuteropvang De Peuterhof

Ageommeleane 14
8574TN Bakhuizen / Bakhuzen
Meer informatie

Dagopvang Julianalaan

Koningin Julianalaan 7a
8501 HL Joure / De Jouwer
Meer informatie

Dagopvang Oudehaske Peuteropvang Bargeboskje

Julianastraat 5
8465 RC Oudehaske / Aldehaske
Meer informatie

Dagopvang St. Nyk

De Boskranne 59
8521 KK Sint Nicolaasga / Sint Nyk
Meer informatie

Dagopvang
Brede School
Peuteropvang Pikestjelp

Koningin Julianalaan 3
8501 HL Joure / De Jouwer
Meer informatie

Peuteropvang
’t Kidelstientsje

Wijckelerweg 172
8556 XB Sloten / Sleat
Meer informatie

Peuteropvang Pjuttewille

Jan Schotanuswei 46
8567 LC Oudemirdum / Aldemardum
Meer informatie

Peuteropvang Stavoren

Voorstraat 7
8715 HW Stavoren
Meer informatie

Peuteropvang
’t Opstapke

Lyklamawei 25
8566 JH Nijemirdum / Nijemardum
Meer informatie

Peuteropvang
’t Plankje

Bloemstraat 4
8561 AK Balk
Meer informatie

Peuteropvang
De Lytse Brêge

Trijega 16
8517 HZ Scharsterbrug / Skarsterbrêge
Meer informatie

Peuteropvang
De Lytse Skeakel

Aldewei 37a
8582 KX Oudega / Aldegea
Meer informatie

Peuteropvang
De Lytse Swan

Tsjillanleane 32
8525 GR Langweer / Langwar
Meer informatie

Peuteropvang
De Lytse Wjukjes

Prinses Marijkeweg 7a
8463 VJ Rotsterhaule
Meer informatie

Peuteropvang
De Paedwizer

Saturnusstraat 4-6
8521 LM Sint Nicolaasga / Sint Nyk
Meer informatie
POV-De-Stuiterbal-Joure-13

Peuteropvang
De Stuiterbal

E.A. Borgerstraat 25a
8501 NC Joure / De Jouwer
Meer informatie

Peuteropvang
It Klimmerblêd

De Pit 2
8521 PD Sint Nicolaasga / Sint Nyk
Meer informatie

Peuteropvang
Lytse Mattheus

Uilke Boonstralaan 32
8501 EC Joure / De Jouwer
Meer informatie

Peuteropvang
Sint Jozef

Markerstraat 9
8531 KM Lemmer
Meer informatie

Skik altijd avontuurlijk leren!

Ontdek met welke vorm van opvang jouw kind verder groeit!

Dagopvang (0 tot 4 jaar)

Dagopvang (0 tot 4 jaar)

Ontwikkelen met plezier!

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn meer dan welkom op de kinderopvang van SKIK.
Lees meer
Peuteropvang (2 tot 4 jaar)

Peuteropvang (2 tot 4 jaar)

Groeien doe je met SKIK

Met de peuteropvang van SKIK ontwikkelen alle 2- tot 4-jarigen zich spelenderwijs in hun eigen tempo.
Lees meer
Buitenschoolse Opvang (4 tot 12 jaar)

Buitenschoolse Opvang (4 tot 12 jaar)

Leren en ontspannen met SKIK

De buitenschoolse opvang van SKIK biedt 4- tot 12-jarigen een vertrouwde, veilige plek om mooie avonturen te beleven.
Lees meer