Lid Raad van Toezicht

met bestuurlijke ervaring

 

Vanwege het verstrijken van de formele zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er bij Stichting SKIK Kinderopvang in Joure een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met bestuurlijke ervaring.

Stichting SKIK Kinderopvang, een organisatie met een stevige positie in de kinderopvangsector, zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Wij nodigen gekwalificeerde kandidaten uit om te solliciteren naar deze belangrijke functie, waarin strategische betrokkenheid en toezicht op het beleid van de Directeur-Bestuurder centraal staan.

Stichting SKIK Kinderopvang is dé plek in regio de Fryske Marren voor kinderopvang. Onze missie is om de vertrouwde pedagogisch partner te zijn voor kinderen, ouders en professionals die samen willen groeien. We willen samen met het kind kansen creëren en plezier hebben in het leven. Groeien doe je met plezier. Groeien doe je met SKIK! Elke dag zorgen onze 140 medewerkers voor een veilige en leuke speel- en ontwikkelplek voor meer dan 1200 kinderen.

Verantwoordelijkheden:

 1. Strategisch sparringpartner: Je vervult de rol van betrokken en strategisch sparringpartner van de Directeur-Bestuurder. Je brengt gevraagd en ongevraagd advies uit om de organisatie verder te ontwikkelen.
 2. Toezicht op realisatie: Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht zie je toe op de realisatie van organisatiedoelstellingen, strategie, financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving. Een cruciale bijdrage aan het waarborgen van onze organisatiesuccessen.
 3. Integraal toezicht: Je oefent integraal toezicht uit op basis van de taakstelling van de bestuurder, met als doel de continuïteit en kwaliteit van Stichting SKIK Kinderopvang te waarborgen.

Kwalificaties:

Als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting SKIK Kinderopvang breng je het volgende met je mee:

 • Affiniteit met kinderopvang: Je hebt een hart voor kinderopvang en volgt met interesse de ontwikkelingen binnen de sector, de politiek en de maatschappij.
 • Financiële kennis: Je beschikt over globale kennis van financiële gegevens en sturingsinformatie.
 • Bestuurlijke ervaring: Bij voorkeur heb je ruime bestuurlijke ervaring binnen (middel)grote organisaties. Ervaring als bestuurder in het primair onderwijs is een waardevolle aanvulling.
 • Toezichthoudende ervaring: Je hebt ervaring in een toezichthoudende rol en begrijpt de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Procesgang en inhoudelijk inzicht: Je hecht belang aan een zorgvuldige procesgang, bent bedreven in het doorgronden van inhoudelijke vraagstukken en kunt op basis van globale informatie op hoofdlijnen een oordeel vormen.
 • Besluitvaardigheid en teamspirit: Je bent besluitvaardig, werkt goed in teamverband en beschikt over een kritische blik.
 • Maatschappelijk netwerk: Je brengt bij voorkeur een maatschappelijk netwerk mee, bij voorkeur binnen de Fryske Marren.
 • Ontwikkelingsgerichtheid: Je hebt het vermogen om het organisatiebelang voorop te stellen met oog voor het maatschappelijk belang en bent bereid je blijvend te ontwikkelen.

Aanbod:

Als 1 van de 4 leden van de Raad van Toezicht bij Stichting SKIK Kinderopvang krijg je de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van SKIK kinderopvang. De benoeming is voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoemen. Als lid ontvang je een bezoldiging gebaseerd op de ‘Handreiking honorering voor toezichthouders’ van VTOI NVTK.

Solliciteren:

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende positie? Stuur je sollicitatiebrief en CV naar [email protected] o.v.v. vacaturenummer 2024-04. De sollicitatieperiode sluit op  29 maart 2024. De gesprekken vinden plaats op 5 april 2024. Een AEM-Cube test is onderdeel van de procedure. Voor vragen over de vacature en de procedure kun je contact opnemen met Minke Koornstra (lid Raad van Toezicht), tel.nr. 06 133 95 526. Wij zien uit naar jouw sollicitatie en een eventuele kennismaking.