Vacatures oudercommissie

Wil jij een steentje bijdragen aan de kwaliteit van SKIK? Word dan lid van de Oudercommissie!

De Oudercommissie (OC) is verantwoordelijk voor de medezeggenschap door en belangenbehartiging van alle ouders binnen SKIK. Volgens de wet Kinderopvang heeft SKIK de plicht een Oudercommissie in te stellen voor elke locatie. Het managementteam van SKIK wordt door de OC (gevraagd of ongevraagd) geadviseerd over alles wat direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang. Het gaat over diverse onderwerpen, zoals het pedagogisch beleid, de tarieven, de veiligheid, gezondheid en hygiëne, de openingstijden, het aanbieden van voorschoolse educatie en de regeling inzake de behandeling van klachten.

Onderstaande locaties  zoeken een 2e en 3e  OC-lid:

 • POV Lytse Mattheus
 • POV It Klimmerblêd
 • BSO Sint Jozef
 • KDV Brede School en POV Pikestjelp

De volgende locaties hebben momenteel geen oudercommissie. Daarom zijn we dringend op zoek naar leden die samen een OC willen vormen:

 • BSO De Paedwizer
 • BSO Nijemirdum / Oudemirdum
 • BSO It Klimmerblêd
 • BSO Langweer
 • BSO Ouwsterhaule
 • Sint Johannesga / Rotsterhaule
 • BSO Scharsterbrug
 • BSO Sloten
 • BSO Bakhuizen
 • POV Sint Jozef

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met SKIK via [email protected] of bel 0513 – 416 017